Met een certificaat van overeenstemming ontvangt u een verklaring of de weegschaal voldoet aan de door u gestelde eisen. In combinatie met een DAkkS-kalibratiecertificaat dient het als gedocumenteerd bewijs dat de balans voldoet aan de gestelde proceseisen.

U kunt meer informatie vinden op kern-lab.com - Certificaten van overeenstemming