De KERN-minimummonsterhoeveelheid geeft de vastgestelde minimummonsterhoeveelheid van uw meetinstrument op de plaats van installatie en gebruik aan met de relatieve meetonzekerheid. Dit is mogelijk voor verschillende veiligheidsfactoren en vereiste weegnauwkeurigheden (procesnauwkeurigheden), afhankelijk van de normatieve of kwaliteitsgerelateerde eisen die aan de gebruikte weegschaal worden gesteld.

U kunt meer details vinden op kern-lab.com - Minimum monsterhoeveelheid