Datenschutzerklärung

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de wettelijke bepalingen van het recht inzake gegevensbescherming van de Bondsrepubliek Duitsland. Het doorgeven van persoonsgegevens aan derden vindt alleen plaats met uw uitdrukkelijke toestemming en uitsluitend voor het desbetreffende doeleinde. Wij behouden ons het recht voor om gegevens door te geven aan overheidsinstanties en rechtbanken als daartoe de noodzaak bestaat.

Opslag van gegevens:

Toegangsgegevens

Bij een bezoek aan onze website wordt het IP-adres van uw computer geregistreerd door de provider. De opslag dient voor interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waaraan bepaalde informatie kan worden toegewezen. Persoonsgegevens zoals uw naam, firma, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden alleen geregistreerd met uw toestemming, wanneer u bijv. een klantenaccount aanmaakt, een bestelling plaatst of voor het overige via een online aanmelding de desbetreffende gegevens doorgeeft. Bij downloads wordt deze actie in de logfile van de provider aangegeven. Deze gegevens worden opgeslagen voor de interne verdere verwerking met inachtneming van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Afhandeling van bestellingen

De van u geregistreerde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafhandeling doorgegeven aan het transportbedrijf dat de opdracht krijgt om de levering uit te voeren, indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. Wij geven uw betalingsgegevens in het kader van de afhandeling van betalingen door aan de daarmee belaste kredietinstelling.

Gebruikersgegevens en cookies

Informatie die vrijwillig werd verstrekt via formulieren, moet omwille van technische redenen worden opgeslagen. Bij het invullen van het formulier in het kader van het aanmaken van een klantenaccount en bij het plaatsen van een bestelling wordt de complete inhoud van de gegevensverstrekking, zoals datum, tijdstip en IP-adres van de formulierverzender, in de databank opgeslagen. Als u een aanvraagformulier invult, dan wordt deze informatie per e-mail naar ons doorgestuurd. Wij gebruiken onder andere zogenaamde „cookies”. Deze dienen om onze website in haar geheel gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken en vooral om de navigatie op ons platform te versnellen. Daarnaast geven cookies ons de mogelijkheid om de frequentie van websitebezoeken en de algemene navigatie te meten. Wij wijzen erop dat sommige cookies door onze server naar uw systeem worden gestuurd. Daarbij gaat het meestal om zogenaamde „sessie-cookies”. Zij worden gekenmerkt door het feit dat ze automatisch opnieuw van uw harde schijf worden verwijderd. U kunt vanzelfsprekend cookies op ieder ogenblik weigeren, indien en voor zover uw browser dat toelaat.

Gebruik van Matomo

Onze website maakt gebruik van Matomo (Piwik); een zogenaamde webanalysesoftware. Piwik gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee wij het gebruik van de website kunnen analyseren. Hiervoor wordt de door de cookie verzamelde informatie over de gebruiker (inclusief uw afgekorte IP-adres) naar onze server gestuurd en opgeslagen voor gebruiksanalytische doeleinden ter verbetering van onze website. Uw IP-adres wordt hierbij meteen anoniem gemaakt. U als gebruiker blijft voor ons anoniem. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt niet aan derden doorgegeven. U kunt het gebruik van de cookies door een bepaalde instelling van uw browser-software verhinderen. Het kan echter zijn dat u in dat geval niet volledig gebruik kunt maken van alle functies op deze website.

Verwijderen van gegevens

Het verwijderen van de opgeslagen persoonsgegevens vindt plaats, wanneer de gebruiker van de website en/of een klant de toestemming voor de opslag intrekt, wanneer de kennis van de gegevens niet meer noodzakelijk is voor het vervullen van het met de opslag beoogde doeleinde of wanneer de opslag van de gegevens omwille van andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is. Verwijderingsverzoeken zijn niet van toepassing voor gegevens voor facturatiedoeleinden en boekhoudkundige doeleinden.

Verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijke instantie als bedoeld in de wet op de gegevensbescherming, is KERN & SOHN GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen-Frommern, Duitsland

Functionaris gegevensbescherming

Neem bij vragen over het verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonlijke gegevens, bij behoefte aan informatie, berichten, blokkering of verwijdering van gegevens evenals het intrekken van toestemmingen schriftelijk contact op met de functionaris gegevensbescherming:

Michael Stefan
bbg bitbase group GmbH
Am Heilbrunnen 47
D-72766 Reutlingen

Telefon: +49 7121 680849-0
E-Mail: datenschutz@bitbasegroup.com

Certificaat van aanstelling van een bedrijfsgegevensbeschermingsfunctionaris (PDF)

Recht op informatie

De gebruiker van onze website heeft het recht om van ons informatie te verlangen over de gegevens die zijn opgeslagen over zijn persoon of over zijn pseudoniem. Op verzoek kan de informatie ook elektronisch worden verstrekt.