Rekalibrierungsfristen

Over het algemeen kunnen wij als fabrikant of kalibreerlaboratorium hier geen eenduidige richtlijn voor de herkalibratietermijn van een meetinstrument geven. De wijziging van de apparaten hangt ad van het type zelf, van de aard van het gebruik, van de omgeving en natuurlijk ook van uw nauwkeurigheidsvereisten. Kenmerkend start men met een herkalibratie-interval van 12 maanden (of korter bij een zeer frequent gebruik). Met de tweede herkalibratie kan men er reeds een uitspraak over doen, of het meetinstrument stabiel is en of het herkalibratie-interval bijvoorbeeld tot 24 maanden verlengd kan worden. Natuurlijk is een toevallig defect of een onopzettelijke beschadiging altijd mogelijk. Het na jaren maximale toegekende herkalibratie-interval is dan ook eerder een kwestie van een ondernemersrisico.